Om oss

Nationellt nätverk för Demenssjuksköterskor är en sammanslutning av demenssjuksköterskor som är verksamma i övergripande och samordnande funktioner inom såväl kommuner, landsting, regioner som privata verksamheter.

Nätverket bildades 2008 och idag är vi >550 medlemmar och så gott som samtliga kommuner, landsting och regioner är representerade. Nätverket administreras av en kontaktperson som också representerar nätverket vid sammankomster med Svensk sjuksköterskeförening.

Beth Dahlrup, vårdutvecklare vid Geriatrik, Skånes universitetssjukhus är nätverkets nuvarande kontaktperson. Nätverkets många medlemmar kan kontakta varandra via e-post och nyhetsbrev skickas ut av Beth omkring sex gånger per år. Vartannat år anordnar Beth tillsammans med Geriatrik, SUS, ett tvådagars seminarium för nätverkets medlemmar.

Det nationella nätverket för demenssjuksköterskor vill lyfta fram betydelsen av evidensbaserad kunskap för en god vård och omsorg inom demensområdet. Målsättningen är att via nyhetsbrev och seminarium inspirera nätverkets medlemmar att utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap inom område och att via medlemmarna sprida information till kommuner, landsting, regioner och privata verksamheter.

Medlemskapet i nätverket är kostnadsfritt och vi utgår från att medlemmarna är med i Svensk Sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening är vår professionella förening och för att citera vår tidigare ordförande Ania Willman; " Hur kan man vara professionell utan att vara med i sin professionella organisation?" Så om du inte redan är medlem, anmäl dig genom att klicka på länken i högerspalten!