Forskning

Disputerande

20190201:

Ewa Carlsson Lalloo - Sexuality in women living with HIV

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet