Bli medlem

200 kr/år (kalenderår)

Medlemsavgift betalas in på pg 479 51 40-5.

Uppgifter som behöver lämnas:

- om gruppinbetalning görs: uppge klinik i meddelandefältet på inbetalningen. Maila sedan alla uppgifter på respektive medlem, såsom namn och mailadresser.

- vid enskild inbetalning: uppge namn på medlem, klinik och mailadress i meddelandefältet.

Mail skickas till: helen.christiansen@vgregion.se

Medlemsavgiften skall vara betald senast 28 februari innevarande år.

 

GDPR

From 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen och vi har en uppdaterad sekretesspolicy.

De personuppgifter vi (Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor, IFIS) registrerar är: Namn, e-mail adress och arbetsplats.

Syfte: Att kunna hålla ett uppdaterat medlemsregister för att hantera medlemsinformation och påminnelser inför olika event och medlemsavgifter. Användning Endast internt.

Radering av uppgifter: Har du varit inaktiv eller inte betalt din medlemsavgift så raderas dina uppgifter automatiskt efter 2 år. Om du inte längre önskar vara medlem eller att dina uppgifter inte får registreras meddela vår kassör.

Personuppgiftsansvarig är Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor (IFIS) organisationsnummer:866601-0684