Aktuellt

2017-11-30 Tävling namnbyte respektive ny logga

Vi har länge pratat om att göra ett namnbyte, eftersom sökning på nätet alltid hamnar på helt andra föreningar. Årsmötet 2017 beslutade att utlysa en tävling för dettade ändamål. 

Vi önskar nu få in förslag på nytt namn till vår förening, vi önskar även förslag på ny logga.

Förslagen insändes till helen.christiansen@vgregion.se
Skriv namnförslag/IFIS alt logga/IFIS i meddelandefältet.
Förslagen ska vara inne senast 31 mars 2018. Efter det kommer de att presenteras här på hemsidan för röstning på årsmötet.

Vinnaren får en konferensavgift för 2019 års infektionsdagar i Jönköping.