Sverigekarta med termometer

Om oss

Föreningen bildades 1983 och är en rikstäckande intresseförening för sjuksköterskor med intresse för infektionssjukvård. Föreningens syfte är att verka för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets infektionskliniker, samt att ge medlemmarna en fördjupad utbildning inom infektion och verka för utveckling inom infektionssjukvård.

Mer om föreningen

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2019

Årets utbildningsdagar äger rum i Jönköping 15-17 maj. Du har väl inte glömt att anmäla dig till Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 14-17 maj i Jönköping! Veckan är den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi, som för femte året i rad samarrangeras av de Mikrobiologiska föreningarna; FKM, RFM, SFM samt av Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskorna (IFIS). Lokala arrangörer är Infektionsklinken och Klinisk Mikrobiologi i Jönköping. Under veckan ges en unik möjlighet till dialog inom infektionsmedicin/mikrobiologi mellan läkare, sjuksköterskor, forskare, biomedicinska analytiker och representanter från läkemedelsindustri och diagnostikföretag. Förutom de gemensamma sessionerna kommer det att finnas möjligheter att välja mellan symposier med fokus på infektionssjukdomar och sådana med mer mikrobiologisk inriktning. Observera att programmet med inriktning mikrobiologi i år fortsätter även efter lunch på torsdagen. Allt detta kommer att varvas med ett spännande socialt program i ett vårvackert Jönköping! På mötets hemsida, www.infektionmikro2019.se, finns en översikt av programmet samt information om anmälningsavgifter och sociala aktiviteter. För att få ett bra pris på kongressen och för att garantera centrala hotellrum bör du ha gjort din registrering senast den 7 april, därefter är det 25 % högre avgift. Vänligen notera också att sista dag för registrering är 5 maj 2019

Infektionmikro2019

Styrelsearbete

Är du sugen på att hjälpa till att utveckla föreningen och våra utbildningsdagar? Vi ser gärna nya medlemmar i vår styrelse. Tag kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen, finns kontaktuppgifter under fliken "om oss"/styrelse

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 190516 i Jönköping

Utbildning/konferenser

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"