Sverigekarta med termometer

Om oss

Föreningen bildades 1983 och är en rikstäckande intresseförening för sjuksköterskor med intresse för infektionssjukvård. Föreningens syfte är att verka för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan landets infektionskliniker, samt att ge medlemmarna en fördjupad utbildning inom infektion och verka för utveckling inom infektionssjukvård.

Mer om föreningen

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2019

Årets utbildningsdagar Har ägt rum i Jönköping 15-17 maj. Vi tackar Jönköping för fina dagar. En del av föreläsningarna hittar ni på Infektionsläkarnas hemsidan

Svenska infektionsläkarföreningen

Styrelsearbete

Är du sugen på att hjälpa till att utveckla föreningen och våra utbildningsdagar? Vi ser gärna nya medlemmar i vår styrelse. Tag kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen, finns kontaktuppgifter under fliken "om oss"/styrelse

Följ oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"