Stipendium

Styrelsen för sektionen Handledning i omvårdnad kommer att dela ut ett resestipendium på 5000 kr för att kunna delta i kursen, handledning seminarium för aktiva handledare den 1-8 september 2019. Ansökan är öppen för dig som är medlem i rikssektionen Handledning i Omvårdnad och som arbetar aktivt med handledning i olika former.

 

Resestipendium till Lesbos

Vill du åka på kurs på Lesbos, Grekland? Nu finns ett resestipendium att söka!

Styrelsen för sektionen Handledning i omvårdnad kommer att dela ut ett resestipendium på 5000 kr för att kunna delta i kursen, handledning seminarium för aktiva handledare den 1-8 september 2019. Se information om detta i medlemsbladet och på vår hemsida https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Handledning-i-Omvardnad-sektion-inom-Svensk-sjukskoterskeforening-HiO/ Ansökan är öppen för dig som är medlem i rikssektionen Handledning i Omvårdnad och som arbetar aktivt med handledning i olika former.

Ansökan skickas till Yvonne Wallberg Andersson (

yvonne.wallberg.andersson@gmail.com) senast 190120

och ska innehålla följande:

- En kort beskrivning av dina erfarenheter som handledare i omvårdnad.

- En motivering till hur denna kurs kan utveckla dig som handledare

Obs: företräde ges till handledare som inte har deltagit i kurs på Lesbos tidigare. Beslutet meddelas i samband med årsmötet 14 mars 2019.

Tidigare deltagit i kurs på Lesbos: Ja Nej

Namn:

Adress:

Mobil:

e-mail: