Utbildning

Handledning i omvårdnad utgör en viktig del i utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen och den kliniska omvårdnaden. Handledningens yttersta mål är att säkerställa och vidareutveckla kvaliteten i omvårdnaden.

 Handledning i omvårdnad kräver dels att handledaren har en handledarutbildning som formell kompetens dels en speciell kompetens, som förutom att vara legitimerad sjuksköterska innebär att hon/han har självkännedom samt förmåga att arbeta i ett äkta, varmt och accepterande förhållande till den handledde och samtidigt har förmåga att hålla den distans som krävs för att kunna se klart på den situation som bearbetas.

 

För att läsa mer om hur man kan bli  godkänd Handledare i Omvårdnad v.g. se

Riktlinjer