Fotografi av Yvonne Wallberg Andersson, ordförande i Handledning i Omvårdnad.

Ordförande har ordet

Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De har en gedigen utbildning att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Flertalet omvårdnadshandledare har en lång och gedigen erfarenhetsbas även som handledare. Om du söker handledare i din närhet kan du klicka på Godkända Handledare i Omvårdnad med namnen sorterade efter bostadsort. Har du frågor om handledares specifika kompetens får du gärna kontakta oss i styrelsen.

Svensk hälso- och sjukvård står inför många utmaningar med behov av personal som ger kontinuitet samt en god och säker vård. Handledning är ett viktigt redskap för att säkerställa personals behov av utveckling och fördjupning av omvårdnaden. En del av vårdens svåra frågor rör ofta etiska ställningstaganden. När etiska frågor är aktuella är det värdefullt för personal att tala om ämnet tillsammans för att kunna fördjupa och bredda olika vinklar av etiken i det enskilda mötet med patienten och hens närstående. Teman som är viktiga i omvårdnad är respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Handledning i Omvårdnad ger goda möjligheter för samtal om etik och värdegrundsfrågor.

Styrelsen för handledning i Omvårdnad arbetar kontinuerligt för att samla in och förmedla ny kunskap i till medlemmar i föreningen. I skrivandets stund planeras för vår studiedag i mars som kommer att handla om hur medlemmar ser på framtida handledning i omvårdnad. Något som kommer att bli vägledande för styrelsens fortsatta arbete. Jag hoppas vi ses då!
Synpunkter på hemsidan eller på vårt arbete välkomnas! Skriv ett mail eller en varför inte en motion med dina förslag!

Vi är en liten förening och hälsar nya medlemmar varmt välkomna!
Yvonne Wallberg Andersson,
ordförande i Handledning i Omvårdnad.