Konstituerande styrelsemöten

Vid detta möte fördelas posterna inom styrelsen mellan de valda ledamöterna. Nedan finner ni protokollen.

Konstituerande protokoll för 2019

Konstituerande protokoll för 2018

Konstituerande protokoll för 2017

Konstituerande protokoll för 2016

Konstituerande protokoll för 2015

Konstituerande protokoll för 2014