Bild på kaffekopp

Årsmöte

Föreningen Handledning i Omvårdnad, HiOs högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas före första kvartalets utgång, på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

Årsmöten hålls före första kvartalets utgång.

Protokoll årsmöte 26 mars 2020

Protokoll årsmöte 14 mars 2019

Protokoll årsmöte 8 februari 2018

Protokoll årsmöte16 mars 2017

Protokoll årsmöte 3 mars 2016

Protokoll årsmöte 12 mars 2015

Protokoll årsmöte 6 mars 2014