Styrelsen

Styrelsen för Handledning i Omvårdnad, sektion inom SSF

Foto på Yvonne

Yvonne Wallberg Andersson, ordförande

Tel 042 400 17 52

Mobil 076 631 23 52

e-post yvonne.wallberg.andersson@gmail.com

 Bild på Linda

Linda Sjöholm,  vice ordförande

Mobil 076-3791688

e-post linda.sjoholm@vgregion.se

 

 

Pernilla Karlsson, kassör

Tel 0733-291802 

e-post Pernilla.karlsson@hb.se

Bild på Monica

Monica Öberg Nordin, sekreterare

Tel 0660-292523 

e-post monica.oberg-nordin@umu.se

 

Bild på Lotta

Lotta Carlson, medlemsregister, utskick till medlemar, fecebook.

Tel arbete 070 082 22 88

e-post lotta.m.carlsson@vgregion.se

lottacarlson@home.se

 

 Bild på Lena Matsson

Lena Matsson, redaktör för medlemsbladet

Stångtjärnsvägen 345, 791 74 Falun

Tel bostad 023 102 79, arbete 023 49 03 62

Mobil 070 211 26 21

e-post lena.s.mattsson@ltdalarna.se

Mia Berglund, hemsida, litteraturlista

Tel arb 0500-41 81 55

Mobil 0702418155

e-post mia.berglund@his.se

 

Elisabeth Kling

Tel arb 054-70 01 170

e-post elisabeth.kling@kau.se

 

Valberedning:

Monica Dahlgren monica.dahlgren@mdh.se 070-2388031

Ulrika Södergren ulrik.sodergren@gmail.com 072-2505280

Marianne Kisthinids marianne.kisthinids@mau.se