Alt text
Bildtext

Om oss

Handledning i Omvårdnad, HIO är en sektion inom Svensk Sjuksköteförening. HIO är en mötesplats för delande av tankar, reflektion, utmaning och ett stöd för att bedriva handledningsarbetet.

 

  • Vårt syfte är att verka för kvalitet, utveckling, teoretisk förankring och forskning.

  • Vi arbetar för att handledning ska bedrivas på olika nivåer inom vårdverksamhet och vårdutbildning.

  • Vi vill medverka till att handledning i omvårdnad skall bli en naturlig del av omvårdnadsarbetet överallt i landet.

 

 

Relaterad information

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Du kan alltid nå någon i styrelsen via e-post under adressen omvardnadshandledning@gmail.com