Nätverksträff

Studiedag för handledare, medlemmar i HiO, SSF Västra Götaland

Relaterad information

Elisabeth Severinsson är en av redaktörerna för en nyutkommen bok i Hermeneutik i vårdpraxis från Gleerups förlag.

Moln och skyar med ljus emellan