VÄSTERBOTTEN

Kontaktperson för nätverket Västerbotten är

Maria Sandberg

I Umeå ligger handledningsverksamheten för tillfället nere.