SÖDRA NÄTVERKET

Kontaktpersoner för SÖDRA NÄTVERKET är Inger Runevad och Eva Levi

Hej kära handledarkollegor

Eva Levi och Inger Runevad i Varberg har fått i uppdrag av styrelsen att inventera vilka som är intresserad av att delta i södra nätverket. Att delta innebär att vid något tillfälle ingå i en grupp som är ansvarig för att skapa en nätverksträff.

Eftersom vi inte har era mailadresser skickar vi brev men skulle uppskatta om ni svarar via mail till Eva Levi snarast på ovanstående fråga senast den 20/3-2017.

Känner du någon nyutbildad handledare eller någon som ingår i annat distrikt som önskar ingå i södra, meddela ovanstående.

Titta så att du finns med på listan för godkända handledare på föreningens hemsida. Finns du inte med så meddelar du Monica Öberg Nordin.

                            

 

Vi hoppas på många positiva svar

Hälsningar från Eva Levi 073-3662650 och Inger Runevad Varberg 072-5181406

Eva.levi@regionhalland.se                              Inger.runevad@regionhalland.se