Nätverk

Här kommer så småningom lite historik om nätverken.

VARMT VÄLKOMNA med förslag till utnyttjande av HEMSIDAN för såväl det egna nätverkets aktiviteter som för andra aktiviteter som kan ge medlemmarna inspiration.

HiOs medlemmar i de olika nätverken uppmanas att använda hemsidan och pålysa aktiviteter 

Senast publicerad: 2018-04-27