Godkännandekommittén

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, står bakom Handledning i Omvårdnad, HiOs riktlinjer för Godkännande.

Riktlinjerna är ett styrdokument för vilka kriterier som handledare i omvårdnad bör uppfylla. De utgör också rekommendationer till universitet och högskolor om hur ledarutbildning för handledning bör utformas. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa kvalitén på handledningen.

Förfrågan kan göras hos Godkännandekommittén:

Yvonne Wallberg Andersson, Tel 042 400 17 52, e-post yvonne.wallberg.andersson@gmail.com

Monica Öberg-Nordin Telefon: 0660-292523. e-post

monica.oberg-nordin@umu.se

Ansökningsblankett, som kan laddas ner, finner du på denna sida högst upp till vänster under "GODKÄNNANDE"