Efterhandledning

Riktlinjer Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening ser efterhandledning (handledning på handledning) som en förtroendefråga. Rekrytering sker via reell kompetens och det förtroende man röner i att kunna handleda på handledning.

Det ligger ett Etiskt ansvar i att ta uppdrag som efterhandledare.

Efterhandledare bör tydligt kunna formulera:


  • mål för efterhandledning

  • sitt ansvar och vem man företräder
  • vilken kvalitet som eftersträvas

  • vilka värderingar som företräds

 

Det är en fråga om både profession och person, som definierar en efterhandledare och i det ligger begreppen; omdöme – motiv – medvetenhet.

Den som tar uppdrag som efterhandledare, bör ha minst 5 års erfarenhet av egen efterhandledning på sitt handledarskap och den bör vara dokumenterad. Rollsammanblandning bör undvikas. Exempelvis bör handledaren ej samtidigt vara i chefsställning i förhållande till den handledde. Inte heller bör den handledde vara i chefsställning till handledaren.

Du som önskar finnas på listan över efterhandledare på hemsidan och är medlem i föreningen är välkommen att kontakta styrelsen via mejladressen omvardnadshandledning@gmail.com

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR-lagstiftningen 2018-05-25.