Godkända handledare

Omvårdnadshandledare med Godkännande efter ansökan hos Godkännandekommittén inom Handledning i Omvårdnad, HiO, Sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening.

Godkända Handledare i Omvårdnad med namnen sorterade efter namn

Godkända Handledare i Omvårdnad med namnen sorterade efter län

 

Relaterad information

Samtliga Godkända handledare i Omvårdnad som uppfyller kraven enligt de riktlinjer som publiceras under Riktlinjer för Godkännande