Bli medlem

Bli medlem i Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening Vi är viktiga bärare av kunskap rörande omvårdnad och dess processer! Därmed bidrar vi till att stärka den goda omvårdnaden.

Vilka kan bli medlemmar i HIO? Alla som vill och är intresserade av handledningsfrågor är välkomna att bli medlemmar. För att få rösträtt på våra årsmöten så krävs det att du är sjuksköterska och medlem i Svensk Sjuksköterskeförening.

Lättast att bli medlem är att kontakta föreningens kassör Agneta Danielsson,som också är medlemsansvarig.

Du når henne per mail: Agneta.danielsson@kau.se
Alternativt:

Agneta Danielsson                                                                                       Granegatan 6                                                                                                          654 65 Karlstad

Medlemsavgifter 300 kr /år ( pensionär 150 Kr/år )

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 209-0694,
Handledning i omvårdnad, glöm inte att ange ditt personnummer och namn vid betalningen.

Senast publicerad: 2017-05-16