Bli medlem

Bli medlem i Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening Vi är viktiga bärare av kunskap rörande omvårdnad och dess processer! Därmed bidrar vi till att stärka den goda omvårdnaden.

Vilka kan bli medlemmar i HIO? Alla som vill och är intresserade av handledningsfrågor är välkomna att bli medlemmar. 

För att få rösträtt på våra årsmöten så krävs det att du är sjuksköterska och medlem i Handledning i omvårdnad.

Det är även önskvärt att du är medlem i Svensk Sjuksköterskeförening.

För att bli medlem kontakta föreningens kassör Pernilla Karlsson, som också är medlemsansvarig.

Du når henne per mail: Pernilla.karlsson@hb.se
Alternativt:

Pernilla Karlsson

Lövsångaregatan 8

447 32 Vårgårda

0733-391802                                                                                    

Medlemsavgifter 300 kr /år ( pensionär 150 Kr/år )

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 209-0694,
Handledning i omvårdnad, glöm inte att ange ditt personnummer och namn vid betalningen.

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR-lagstiftningen 2018-05-25.