Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.

Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".

Ordförande har ordet

Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De har en gedigen utbildning att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring. Flertalet omvårdnadshandledare har en lång och gedigen erfarenhetsbas även som handledare. Om du söker handledare i din närhet kan du klicka på Godkända Handledare i Omvårdnad med namnen sorterade efter bostadsort. Har du frågor om handledares specifika kompetens får du gärna kontakta oss i styrelsen. Svensk hälso- och sjukvård står inför många utmaningar med behov av personal som ger kontinuitet samt en god och säker vård. Handledning är ett viktigt redskap för att säkerställa personals behov av utveckling och fördjupning av omvårdnaden. En del av vårdens svåra frågor rör ofta etiska ställningstaganden. När etiska frågor är aktuella är det värdefullt för personal att tala om ämnet tillsammans för att kunna fördjupa och bredda olika vinklar av etiken i det enskilda mötet med patienten och hens närstående. Teman som är viktiga i omvårdnad är respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Handledning i Omvårdnad ger goda möjligheter för samtal om etik och värdegrundsfrågor. Styrelsen för handledning i Omvårdnad arbetar kontinuerligt för att samla in och förmedla ny kunskap i till medlemmar i föreningen. I skrivandets stund planeras för vår studiedag i mars som kommer att handla om hur medlemmar ser på framtida handledning i omvårdnad. Något som kommer att bli vägledande för styrelsens fortsatta arbete. Jag hoppas vi ses då! Synpunkter på hemsidan eller på vårt arbete välkomnas! Skriv ett mail eller en varför inte en motion med dina förslag! Vi är en liten förening och hälsar nya medlemmar varmt välkomna! Yvonne Wallberg Andersson Ordförande.

Bild på ordförande Yvonne Wallberg Andersson

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde. På omvårdnad.se kan du bl.a. ta del av kampanjmaterial som du kan dela vidare.

Besök omvårdnad.se
Bild på emblemet

Kalendarium

Nyheter

Vår insändare finner ni här.

Dokument

Medlemstidningen

Medlemstidningen

På denna sida finner ni alla medlemstidningar.
Förstasidan på medlemstidningen

OBS!

Sista inlämningsdatum för ansökan om godkännande är 1/9.

Folder

Här finner ni vår folder om handledning i omvårdnad, denna får ni gärna skriva ut.

HiO_folder2016.pdf