Årsmöte och Studiedag

Nu är det dags att anmäla sig till vårt årsmöte och vår studiedag som äger rum i Sjuksköterskornas hus i Stockholm den 14 och 15 mars 2019. 

Handledning i omvårdnad årsmöte och studiedag 2019

Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.

Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Nyheter

Vår insändare finner ni här.

Dokument

Medlemstidningen

Medlemstidningen

På denna sida finner ni alla medlemstidningar.
Förstasidan på medlemstidningen

OBS!

Sista inlämningsdatum för ansökan om godkännande är 1/9.

Folder

Här finner ni vår folder om handledning i omvårdnad, denna får ni gärna skriva ut.

HiO_6-sidig folder u-vikning 20181119 med bankgiro.pdf