Utdelade stipendier 2016

Under Svenska Gastrodagarna 2016 delade vi ut stipendier till ; Ulrica Lovén Wickman, Margareta Ramsjö, Carola Ericsson, Åsa Smedfors och Lena Aronsson. Stort grattis till er alla! Nedan kan ni ta del av Lena Aronssons Utbildningsrapport!

Region Jönköpingslän     Medicinkliniken Värnamo
 
Utbildningsrapport

Datum: 160425-160427

Namn: Lena Aronsson

Rubrik/ämne: Leversjukdom

Bakgrund. På allt fler sjukhus har det startats sjuksköterskemottagningar för patienter med levesjukdom. Det blir en kontinuerlig kontakt som skapar trygghet för patienten, där han kan får berätta om hur han mår i sin sjukdom och hur han tar sina mediciner samt hur hemsituationen ser ut och hur det fungerar i det dagliga livet. Patienten tar blodprover, kontroll av blodtryck och vikt, samtal om kost, motion, alkohol. Det är också många provtagning- och undersökningsresultat som ska samlas in och skickas till Sahlgrenska när patienten har fått tid för sina besök där.

Syfte. Syftet med stipendiet var att få ökad kunskap om vården av patienter med leversjukdom och levertransplanterade patienter, och hur deras vård kan skötas i öppenvården på en sjuksköterskemottagning.

Rapport:

Rapport från Transplantationsenheten på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.

Första dagen var jag med på Transplantationsavdelningen där alla transplanterade hamnar efter operation och vistelse på IVA. Här sköts patienter som har fått nytt hjärta, nya lungor, ny lever, ny njure. Före operationen kommer patienten till avd och görs där iordning för operation, ofta rings 2 st pat in från väntelistan så de får också vara beredda på att få återvända hem utan operation. Alla organ finns registrerade i ett skandinaviskt register, men vid ”urgent”-larm kan organ fås från hela Europa. Patienter som finns på väntelista för transplantation finns också i ett register, dessa register samkörs för att lättare kunna få fram rätt organ till mottagaren.

På avd är mobiliseringen viktig och sjukgymnasten får vara mycket aktiv när det gäller att få upp pat på sängkanten och lungorna tränas genom att patienter blåser i en PEP tub.

Det var mycket intressant att få följa sjuksköterskorna som arbetade där på deras dag-pass.

 

Andra dagen tillbringade jag med patient-koordinatorn. Denna dag kom en patient för bedömning för ev transplantation. Det var intressant att sitta med och lyssna på alla frågor som koordinatorn ställde till patienten (och hennes syster som var med) ang sjukdom, mediciner, socialt nätverk, kost, motion, och här gjordes även en test för att bedöma ev encefalopati. Här får patienten också lite information om vad som händer innan och efter ev transplantation. Vid detta besök får patienten även träffa hepatolog, narkosläkare, dietist, sjukgymnast och besöka Beroendeenheten om behov finns. Varje torsdag har läkare och övriga i teamet en konferens då alla data om patienten sammanställs och man bestämmer om patienten är lämplig för transplantation eller inte.

 

Min tredje dag på Sahlgrenska tillbringade jag på den öppna Transplantationsmottagningen. Sjuksköterskans uppgift är bl.a. att samla in blodprovssvar och svar från undersökningar så allt är klart till läkarbesöket. Detta är ett omfattande arbete eftersom det är mycket provtagningar och mycket undersökningar som ska göras.

 Hit kommer alla patienter som har transplanterat något organ. I början är det täta läkarbesök och täta blodprovskontrollen men som glesas ut efter hand. Patienter som bor i Göteborg tar sina blodprover här det första 3 månaderna. Är patienten mycket immunsupprimerad går de kvar här för sin provtagning. Här på mottagnigen ger man också järninfusioner, blod och patienter kommer hit inför biopsier. Sjuksköterskorna går 2 gånger i veckan till avdelningen för patientundervisning.

Sjuksköterskan har också en Hepatit-mottagning där hon startar behandling och följer prover och även ger behandlingar mot hepatit.

 

Detta var tre mycket givande dagar och jag är tacksam att jag har fått möjligheten att se Transplantationsenheten.

 

Lena Aronsson