Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom Gastroenterologi och Hematologi

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom Gastroenterologi och Hepatologi är framtagen med hjälp av en arbetsgrupp ledd av Susanna Jäghult. Arbetsgruppen är sammansatt av sjuksköterskor med specialiserad kunskap i de olika områdena inom Gastroenterologi och Hepatologi. Arbetet är granskat av FSGS styrelse i samarbete med Svensjuksköterskeförening. Håll till godo.

Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom Gastroenterologi och Hematologi