Välkommen till FSGS webbsida.

Kontakta oss

Kontakt

Susanna Jäghult Ordförande  Stockholm Gastro Center, Odenplans läkarhus 11322 Stockholm susanna.jaghult@gastrocenter.se

Ann Tornberg Vice ordförande Mag-tarmmottagningen, Skånes Universitetssjukhus Lund ann.tornberg@skane.se

Agneta Aasa Kassör Kirurg avd A, Länssjukhuset Ryhov  Jönköping agneta.aasa@rjl.se

Carina Andersson  Sekreterare Ersta Sjukhus,Medicinsk dagvård carina.andersson@erstadiakoni.se

Eva Blackås Magtarmmottagningen Medicin mottagningen,                                  SU/ Sahlgrenska Göteborg  Ansvarsområde:         Medlemsansvar/Hemsideansvarig  eva.m.blackas@vgregion.se

Mats Granström  Södersjukhuset Gastrosektionen. Ansvarsområde : Stipendier/Svensk sjusköterskeförening                                                                     Mats.granstrom@scc.se

Marie Andersson Mag-tarmmottagningen, SÄS Borås. Ansvarsområde: Stipendier  marie.a.andersson@vgregion.se

Cecilia Sköld  Gastromottagningen, Sahlgrenska SU/Östra Göteborg Ansvarsområde: Facebook/Hemsida cecilia.skold@vgregion.se

Maria Hjorth Magtarmmottagningen Falu Lasarett  Ansvarsområde:Gastrokuriren maria.hjorth@ltdalarna.se 

Senast publicerad: 2013-08-26