Kontakta oss

Ordförande                                                                                                          Maria Hjorth                                                                                        Magtarmmottagningen Falu Lasarett                                  maria.hjorth@ltdalarna.se 

Vice Ordförande och sammankallande Luminala utskottet                                   Katarina Pihl Lesnovska                                                               Magtarmmedicinska mottagningen, Linköping Region Östergötland  katarina.pihl.lesnovska@regionostergotland 

Sekreterare                                                                                                        Anette Forsell                                                                                             Forskningsenheten Medicin Ersta sjukhus                                                   anette.forsell@erstadiakoni.se

Kassör                                                                                                               Agneta Aasa                                                                                                          Kirurg avd A, Länssjukhuset Ryhov  Jönköping                             agneta.aasa@rjl.se

Ledamot /Medlem i arbetsgruppen Luminala utskottet Medlemsansvar/Hemsideansvarig                                                                            Eva Blackås                                                                                Magtarmmottagningen Medicinmottagningen SU/ Sahlgrenska Göteborg         eva.m.blackas@vgregion.se

Ledamot  / Stipendieansvarig                                                                               Lena Johansson                                                                                                          Magtarmmottagnigen Södertälje sjukhus                                                                 lena.sessan@icloud.com 

Suppleant och sammankallande för Lever-gallvägsoch pancreas (LGP)        utskottet                                                                                                                       Carola Fagerström                                                                    Magtarmmottagningen Magtarmmed.kliniken Universitetssjukhuset Linköping  carola.fagerstrom@regionostergotland.se 

Suppleant /Gastrokuriren                                                                           Catharina Wallenkampf                                                                                              Endoskopi Stockholms Gastrocenter Sophiahemmet Stockholm                                 Catharina.wallenkampf@Stockholmgastrocenter.se                                                     

Suppleant /  Facebook /Hemsideansvar . Stipendieansvarig                                 Carin Wibacke                                                                                                             Magtarmmottagning  SUS Lund                                                                                   carin.wibacke@skane.se