Riktlinjer mm

FRS har i dagsläget inga egna rekommendationer eller riktlinjer utarbetare utan hänvisar till nationella och lokal riktlinjer för reumatologisk vård och behandling.

Relaterad information

Om du följer denna länk kan du läsa mer om de råd och riktlinjer som tagits fram av Svensk Reumatologisk Förening (SRF)