Reumatikerförbundets utlysningar

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Det är en fördel med brukarmedverkan i projekten.
Sista datum för ansökan är den 30.e september 2018. Mer information finns på Reumatikerförbundets hemsida

Utlysning för doktorander inom vårdforskning inom Stig Thunes Fond för vårdforskning:

Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar
Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander.
Sista dag för ansökan är 1 oktober, ansökan görs på särskild blankett. För mer information se Stig Thunes fond