Omvårdnadsartiklar

Här följer ett urval av artiklar med reumatologiskt omvårdnadsfokus. I första hand presenteras artiklar där svenska sjuksköterskor är medförfattare. För att göra listan hanterbar kommer artiklar som är äldre än fem år att rensas bort.

Anti-Ro/SSA autoantibody-positive women's experience of information given on the risk of congenital heart block. (2016)

The influence of lifestyle habits on quality of life in patients with established rheumatoid arthritis-A constant balancing between ideality and reality.(2016)

Promoting participation in healthcare situations for children with JIA: a grounded theory study. (2016)

Lifestyle habits and fatigue among people with systemic lupus erythematosus and matched population controls.(2015)

A nurse-led rheumatology clinic versus rheumatologist-led clinic in monitoring of patients with chronic inflammatory arthritis undergoing biological therapy: a cost comparison study in a randomised controlled trial.(2015)

Health-related quality of life, fatigue and mood in patients with SLE and high levels of pain compared to controls and patients with low levels of pain.(2013)

Psychometric properties of the Swedish Rheumatic Disease Empowerment Scale, SWE-RES-23. (2012)

The experience of care at nurse-led rheumatology clinics. (2012)

"Striving for a good life" - the management of rheumatoid arthritis as experienced by patients (2011)

 

Gör din egen sökning efter artiklar!!

Här kan du göra din egen sökning i PubMed efter aktuella artiklar. Om du följer denna länk kommer du till PubMed där standardinställningen är sökorden rheumatology och nursing.