Valentina Bala

Valentina Bala

Vår ordförande uppmärksammas för sin forskning

Valentina har genom kvalitativa studier kartlagt hur patienter med svår ledgångsreumatism upplever vården. Patienterna har bland annat vittnat om bristande kontinuitet och en känsla av att inte bli tillräckligt sedda eller förstådda. 

Valentina disputerade i september 2017 med sin avhandling om personcentrerad vård inom reumatologisk öppenvård. Du kan läsa mer om hennes forskning i två intervjuer, den ena från mars 2017 (öppnas här)  och den andra från maj 2017 (öppnas här).