SRQ

Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar. FRS styrelse har f.n. utsett Alf Eskilsson, Göteborg, som FRS representant i styrgruppen för SRQ.

På SRQs hemsida presenteras kontinuerligt nyheter både för vårdgivare och patienter. Du kan läsa mer om SRQ här

Relaterad information

SRQ har en spellista på Youtube med filmer kring reumatisk sjukdom som är producerade av 4D-artriter, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Filmerna hittar du här.