SveReFo

Svenskt Reumaforum,SveReFo, är en förening vars främsta uppgift att fungera som ett gemensamt forum för de yrkeskategorier som arbetar inom reumavården i Sverige.

FRS representanteras i SveReFo´s styrelse av 1-2 personer. 

Som medlem i FRS är du automatiskt medlem i SveReFo, besök gärna deras hemsida SveReFo

 

Relaterad info

Som medlem i FRS kan du söka stipendium från SveReFo. Läs mer om stipendiet här