September 2018

Nyhetsbrev för medlemmar i FRS

 

                                                                                            2018-09-13

Bästa kollega,

Hoppas att allt är väl med Dig och att Du har haft en fantastisk sommar i det fina vädret! Sommarmånaderna har varit anledning till sann glädje och en utmärkt tid för att ladda upp med välbehövlig, ny energi inför hösten. Sakteligen återvänder vi nu till våra arbetsplatser och här kommer lite uppdatering kring kommande aktiviteter som FRS-styrelsen har satsat på i syfte att stödja sjuksköterskor inom reumatologi.

Reumadagarna 2018 

Närmast har vi Reumadagarna i Uppsala där FRS som medarrangör har medverkat för ett ”Tvärvetenskapligt program” av hög kvalitet. Du som deltar på konferensen får möjlighet att ta del av spännande föreläsningar och nya forskningsrön. Sessionen om familjeplanering/-bildning syftar till att öka kunskapen om hur personer med reumatiska sjukdomar bör handläggas i vården före och under graviditet samt vid amning. Sessionen om systemsjukdomar kommer att ge en allmän överblick från teamet om de många olika aspekter som vården behöver ta hänsyn till vid systemsjukdomar. På sessionen om ”Transition, liten blir stor” kan vi lära oss mer om hur man förbättrar övergången från barn till vuxenför personer med juvenila reumatiska sjukdomar. Teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska berättar om rekommendationerna från EULAR och PReS och hur de praktiskt arbetar med detta. Passa också på att besöka posterutställningen där det bland annat kommer att finnas flera omvårdnadsposter. Annat som Du inte bör missa är stipendieutdelningen som sker i slutet av avhandlingssessionen den 20 sept. då FRS tillsammans med Novartis delar ut årets stipendium på 50 000 kr. I utställningen har FRS egen monter där Du kan hitta material av intresse och kan hälsa på styrelsen. Väl mött i Uppsala!

Levnadsvanearbetet inom reumatologi (LiR)

Under året har satsningarna inom levnadsvaneprojektet LiR fortsatt. FRS har haft egna representanter i detta arbete som har bevakat såväl patientens perspektiv som sjuksköterskeprofessionens perspektiv. En arbetsmodell, s k LiR-modellen, har utarbetas. Du kan lära Dig mer om arbetssättet genom att ta del av framtaget material som finns på vår egen hemsida. Dessutom kan projekt-gruppens medlemmar komma till Din klinik för att hjälpa till med implementering av modellen på plats.

Specialistutbildning/ vidareutbildning för sjuksköterskor inom reumatologi

Att öka möjligheterna för kompetensutveckling för sjuksköterskor inom reumatologi har varit ett prioriterat område för FRS-styrelsen. Under en längre tid har det varit mycket sparsamt med specialistutbildningar men det börjar se lite bättre ut. Det pågår just nu en kurs vid Umeå universitet och till hösten 2019 planeras för start av en kurs i reumatologisk vård på avancerad nivå (15 hp) vid Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Informationsbladet kommer ut i mitten av oktober och läggs ut på vår hemsida. Utöver högskoleutbildningar har FRS-styrelsen även medverkat i framtagande av kortare utbildningar och nätverksträffar med fokus på kompetensutveckling.

 FRS-utbildningsdagar 2019

FRS årliga utbildningsdagar har blivit välbesökta på senare år vilket är mycket kul! Vi hoppas på bra uppslutning även 2019 när arrangemanget äger rum i Stockholm. Datum och plats meddelas på vår hemsida inom några veckor och information om programmet tillkommer under hösten. I samband med utbildningsdagarna 2019 delas ut, för första gången, utmärkelsen ”Årets reumasjuksköterska”, ett pris som Du inom kort får chansen att nominera till. Utmärkelsen anses av FRS-styrelsen som en mycket angelägen utveckling för vår yrkeskår.

Avslutningsvis vill jag framföra FRS-styrelsens uppskattning för att Du är medlem i vår förening.

Vi vore Dig också mycket tacksamma om Du kunde hjälpa oss att sprida vidare informationen om föreningen och om fördelarna med medlemskap till kollegor som ännu inte anslutit.  Stort tack på förhand!

 

Med bästa hälsningar,

För FRS-styrelsen

Valentina Bala

Ordförande