Kallelse till årsmöte 2017

Till alla medlemmar i Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Kallelse till Årsmöte

Härmed inbjuds Du till årsmötet som äger rum den 6 april 2017, kl. 17 00- 18 00 

Plats: Grand Hotell, Bantorget 1, Lund

Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast 31 januari.

 

Varmt välkommen!

 

Med vänlig hälsning,

FRS-styrelsen