Juni 2015


2015-06-01

Bästa kollega,


Årets första halva har snart passerats och inom kort är det dags för lite semesterledighet. Förhoppningsvis infinner sig även det fina sommarvädret! Man kan alltid hoppas!
Jag återkommer här med lite information för att hålla Dig uppdaterad om föreningens arbete.


Utbildningsdagar och Årsmöte 2015
I mars hade vi två mycket uppskattade utbildningsdagar i Göteborg med inspirations-föreläsningar, utbyte av erfarenheter, omvårdnadsforskning, karriär- och kompetens-utveckling. I samband med utbildningsdagarna hade vi även årsmöte och 30-årsjubileum för vår förening. Tillsammans med hedersgästerna tillika tidigare ordföranden för FRS, Margareta Wörnert och Ann Petersson, påmindes vi om föreningens historia, drivkrafterna och ansträngningarna som har gjorts genom åren för att reumasjuksköterskorna i Sverige ska hålla ihop och vara representerade av en egen förening.
Årsmötet utsåg två nya styrelseledamöter, Malin Leyonberg och Anna Swahn- Ekelund, nya revisorsuppleanter, Christel Larsson och Rebecka Asp-Jespersen och en ny valberedning bestående av Katarina Larsson och Anna Jönsson. Hjärtliga gratulationer till alla för förtroendet som de har fått och stor lycka till med uppdragen!


Medlemskap i FRS
Medlemskapet i föreningen identifierades av årsmötet som ett särskilt viktigt område att arbeta med i fortsättningen. Målet är att öka antalet medlemmar. Vi har i nuläget strax under 90 medlemmar (d v s under 90 reumasjuksköterskor som hittills i år har betalat den årliga avgiften på 250 kr). Vi behöver därför mobilisera oss bättre så att vi, alla, blir ambassadörer för FRS och hjälps åt med att rekrytera nya medlemmar. Berätta gärna för nya kollegor på Din enhet om FRS och hänvisa till vår hemsida där man kan läsa om fördelarna med medlemskap!


Reumadagarna 2015 i Tylösand
I skrivandets stund är det över 250 anmälda deltagare till Reumadagarna 2015 som äger rum i Tylösand 1-4 september. FRS är medarrangör för Parallella Programmet (PP) som detta år är utvidgat till två dagar, från 1september (lunch) till 3 september (lunch). Var god gå in på www.reumadagarna2015.se för att se ”Preliminärt program” där PP är angivet i kolumnen längst till höger och fokuserar huvudsakligen team, rehabilitering, e-hälsa, ny forskning och postervandring. Team från olika delar av landet och med olika profileringar kommer att medverka och många välrenommerade föreläsare ställer upp under dessa dagar. När det gäller abstrakt/posterutställning är det möjligt f o m i år att även skicka in bidrag som avser projekt kvalitetsutveckling/ förbättringsarbete. Anmälan senast 19/6 !

Egen programpunkt
I samband med Reumadagarna har FRS reserverat tid för en egen programpunkt onsdagen den 2 september kl 16 30 -17 30. Vi kommer att ägna denna timme åt att checka av nuläget i föreningen och diskutera framtida aktiviteter (mötet äger rum i samma lokal som PP). Styrelsen hoppas på att många av Er har möjlighet att deltaga och bidra med konstruktiva idéer och synpunkter. Väl mött i Tylösand!


Med önskan om en skön sommarledighet,


För FRS styrelsen,
Valentina Bala
Ordförande