December 2014

                      

 

GodJul Bästa kollega,

 

Året närmar sig sitt slut och helgerna stundar. Det är en mycket fin tid på året, när vi får tillfälle att glädja oss åt lediga dagar, gemenskap med nära och kära och ett nytt år 2015! 

Inom vår yrkesförening har vi under hösten haft fortsatt fokus på våra nyskapade nätverk. Överlag framskrider arbetet fint men på lite olika sätt. På vissa ställen har man kommit igång med att nätverka medan det på andra ställen finns organisatoriska aspekter att lösa först.    

Nästa år är det 30 års-jubileum för vår förening och det firar vi med en nationell utbildningsdag för reumasjuksköterskor den 26-27 mars 2015 i Göteborg. I anslutning till det kommer vi även att hålla vårt årsmöte. Inom kort kan Du anmäla Dig till utbildningsdagen via FRS-hemsida där Du redan nu kan se det preliminära programmet. Det är inte klart i nuläget på vilken av stadens konferensanläggningar som utbildningsdagen äger rum men uppgifter om det läggs ut på hemsidan innan jul. Du som är medlem och anmäler Dig före den 1 mars deltar i utbildningsdagen helt avgiftsfritt. 

Reumadagarna 2015 äger rum i Tylösand 1-4 september. FRS är medarrangör och styrelsen har därför haft en hel del arbete och möten kring programmet och de praktiska detaljerna. Nytt för detta år är att det Parallella Programmet kommer att utökas till två dagar, f o m den 1 september (lunch) t o m den 3 september (lunch).    

Som det ser ut just nu kommer det inte att finnas några poängkurser för sjuksköterskor inom reumatologi under det närmaste året. Detta är mindre positivt och styrelsen har därför arbetat engagerat för att både utbildningsdagen och Reumadagarna ska bli innehållsrika och kompetenshöjande för reuma-sjuksköterskor. Vår förhoppning är att Du kommer att finna arrangemangen intressanta och har möjlighet att deltaga.

Väl mött! 

Avslutningsvis tackar vi Dig för 2014 och önskar en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

 För FRS-styrelsen,

Valentina Bala

Ordförande