Kontakta oss

Styrelsen

Ordförande Bita Nourozian

Reumatologkliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Tel: 0707-821847, mail: bita.nourozian@sll.se

Sekreterare Therese Tiderman

Medicinmottagningen, reumasektionen, Sundsvalls sjukhus, 85186 Sundsvall

Tel: 060-182095, mail: therese.tiderman@rvn.se

Kassör Monica Rapp

Reumatolog mottagningen, SUS, Kioskgatan 5, 221 85 Lund

Tel: 046-175194, mail: monica.rapp@skane.se

Övriga ledamöter

Maria Lundberg Nylander

FoU Spenshult, Bäckagårdsvägen 47, 302 74 Halmstad

Tel: 08-50580503, mail: maria.nylander@reumatiker.se

Anna Swahn-Ekelund

Rehabcenter Mösseberg, Bräcke diakoni, Box 733, 521 22 Falköping

Tel: 0515-433 22, mail: anna.swahn-ekelund@brackediakoni.se

Eva Waldheim

Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, Stockholm

Tel: 08-12367657, mail: eva.waldheim@sll.se

 Alf Eskilsson

Reumatologi/öppenvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 46 Göteborg

Tel: 070-082 39 41, mail: alf.eskilson@vgregion.se

 Elisabet Österberg Falkenström

Tel: 0708-62 40 05 , mail: efalkenstrom@gmail.com

 Du är varmt välkommen att kontakta oss!