EULAR HP online-kurs

EULARs on-line kurs för hälsoprofessioner

EULAR:s online kurs för HP:s, se bifogad information och länk för registrering/anmälan. Efter avklarad kurs utfärdar EULAR ett examensbevis och med få reumatologikurser för oss inom hälsoprofessioner tror vi att efterfrågan är stor bland våra medlemmar.

Kursens fokus är att integrera det multi-disciplinära perspektivet på behandling av reumatiska sjukdomar.
Kursen kostar 115 EURO

Första kursen gick 2015 och en ny kurs började i september 2017.