Föreningen Reumasjuksköterskor i Svergies logotyp
Välkommen till Föreningen Remasjuksköterskor i Sverige Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige
Fotografi av höstlöv

Årets Reumasjuksköterska

Ta chansen att nominera någon kollega till utmärkelsen Årets Reumasjuksköterska. Vi vill ha din nominering senast den 8 februari 2019.

Årets Reumasjuksköterska

Utbildningsdagar för sjuksköterskor inom reumatologi 2018

Utbildningsdagar för sjuksköterskor inom reumatologi

Utbildningsdagar för sjuksköterskor inom reumatologi 2018

Fonder och stipendier

Nytt FRS-stipendium för reumasjuksköterskor-ansök senast 4 sep 2018

Fonder och stipendier

Valentina Bala

Vår ordförande uppmärksammas för sin forskning, här hittar du länk till hennes avhandling! Hon har genom kvalitativa studier kartlagt hur patienter med svår ledgångsreumatism upplever vården. Patienterna har bland annat vittnat om bristande kontinuitet och en känsla av att inte bli tillräckligt sedda eller förstådda.

Valentina Bala
Valentina Bala

Ordförande har ordet

Läs information från vår ordförande

Ordförande har ordet

Hälsosamma levnadsvanor

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

Hälsosamma levnadsvanor

EULAR HP online-kurs

EULARs on-line kurs för hälsoprofessioner

EULAR HP online-kurs

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli medlem i FRS!

Dags att betala medlemsavgift för 2018

Bli medlem i FRS!