Stipendier

För dig som är medlem i DVSS finns det möjlighet att söka stipendie. Stipendiet delas ut av DVSS.

Stipendiets syfte är att stimulera omvårdnadsarbetet av hudpatienter. Stipendiepengar kan användas till forskning, studiebesök, fortbildning samt litteraturbidrag.

Vem kan söka?
Du som är medlem i DVSS 2019, dock ej styrelsemedlem.
Stipendiet kan delas mellan flera stipendiater.
Beslutskommittén består av DVSS styrelse.
Ansökan skall vara DVSS styrelse tillhanda senast 31/8 2019.

Ansökan skall innehålla:
-Beskrivning av projektets/utbildningens betydelse både för patienten och för dig som sjuksköterska.
-Redovisning av beräknad kostnad.
-Namn, adress, arbetsadress, e-postadress

Ansökan sändes till:
Sara Rosengren
Långmyrsgatan 12, 654 69 Karlstad
sara.rosengren@dvss.nu