foto på krämer
foto Karin Samuelsson

Om oss

DVSS (Dermatologi Venereologi Sjuksköterskor i Sverige) är en ideell, professionell sammanslutning av sjuksköterskor intresserade av den dermatologiska/venereologiska omvårdnadens framåtskridande.

Föreningen bildades 1988 och leds av en styrelse. Föreningen betonar ett intresse för att utveckla omvårdnaden inom specialiteten. DVSS är en riksomfattande specialistförening under SSF (Svensk sjuksköterskeförening).