bild på blomma

PDT guidelines

I länken längst nedan kan du ta del en ny guidline som utarbetats om Fotodynamisk behandling (PDT). Om både vanlig PDT och dagsljus PDT.

Dessa praktiska riktlinjer har granskats av Mikael Tarstedt, överläkare, verksamhetschef, Hudmottagningen Karlskoga lasarett och baseras på ett dokument utarbetat av en sjuksköterske- och undersköterskegrupp bestående av:

Karin Håkansson, Hudmottagningen Läkarhuset Utsikten, Stockholm
Maria Fritz-Delvin, Södersjukhuset, Stockholm
Annika Hultman, Hudcentrum Hagastaden, Stockholm
Carina Bjerregaard, Hudcentrum Hagastaden, Stockholm
Christin Ramsten, Diagnostiskt centrum, Stockholm
Eva Wärme, Hudkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
Annika Olofsson, Hudkliniken Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Kerstin Martinell, Helsingborgs lasarett, Helsingborg
Britten Aronsson, Hudmottagningen, Kungsbacka
Sofia Strandberg, Trelleborgs sjukhus, Trelleborg 

länk till dokumentet