Spacer devices

Spas - varför ska de användas och hur? En littertursammantällning:

Spacer devices for inhaled therapy