Hypersensitivity and the working environment for allergy nurses in sweden.

Läs artikel om hur arbetsmiljön kan spela in för astma/allergi-ssk!