I have to quit, Lena Lund

Läs distriktssköterskan Lena Lundhs (institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för allmänmedicin på Karolinska Institutet) avhandling

 ”I have to quit! – Factors that influence quit attempts in smokers with COPD”.”