Vård vid obstruktiva sjukdomar, allergi och annan överkänslighet

Tid 12 sep 00:00 - 16 jan 00:00
Plats Medicinaregatan 1-20
Hälsovetarbacken (Arvid Wallgrens backe)
Arrangör Sahlgrenska akademin
Kontakt

Kursdagar: Tisdagar

Sista anmälningsdag: 26 juni 2017

För mer information