Toleranskonferens

Tid 5 feb 00:00 - 7 feb 00:00
Plats Stockholm
Arrangör Astma & Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.
Kontakt

5–7 februari 2020 arrangerar Astma- och Allergiförbundet en nationell konferens kring toleransutveckling.

Ny kunskap om toleransutveckling kan bidra till att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom. Forskning har skapat nya möjligheter och genom politiska initiativ kan positiv utveckling av vården åstadkommas. En nationell konferens som presenterar och diskuterar nya rön kring toleransutveckling arrangeras därför 5–7 februari 2020.  

Håll ögonen öppna efter mer information!