Instruktörsutb. Nationellt spirometrikörkort

Tid 16 okt 08:30 - 17 okt 16:00
Plats Akademiska sjukhuset, Uppsala (Lokal meddelas senare)
Arrangör Hans Hedenström, Klinisk Fysiologi, Akademiska sjukhuset, i samarbete med Nätverket för Astma-, Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare (NAAKA) och Astma- Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA), och granskad av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA).
Kontakt