ASTA dokument

Här finner du ASTA:s egna dokument. När det finns behov av ett nytt dokument eller när ett gammalt dokument behöver revideras så tillsätts arbetsgrupper bestående av sjuksköterskor med erfarenhet och inblick i det aktuella ämnesområdet. Optimalt är att ha en spridning över landet. Arbetsgruppen träffas, söker evidens i litteraturen och inhämtar synpunkter från kollegor. Ofta tar ett dokument ett par eller ngr år att färdigställa.

ARBETSBESKRIVNING för Allergikonsulent/ Allergisamordnande sjuksköterska.

ARBETSBESKRIVNING för legitimerad  sjuk­sköterska med inriktning mot astma-allergi-KOL

CHECKLISTA vid hembesök (Allergikonsulent dok)

EKSEM omvårdnad, metod och behandling För utskrift!

EKSEM omvårdnad, metod och behandling - webb version

FYSISK AKTIVITET hos ungdomar med allergi och astma.
Hur kan du som ssk främja fys aktivitet hos barn och ungdomar som har allergi och/eller astma.

 KOMPETENSBESKRIVNING

PRICKTEST - ett metod och omvårdnadsdokument reviderat 2014

Spirometri- ett metod och omvårdnadsdokument.pdf

ASTA Patientutb.pdf