Disputerade inom området

Relaterad information

För att synliggöra vår profession har föreningens styrelse för avsikt att samla all disputerade medlemmar samt de med licentiatexamen i en förteckning på hemsidan och i medlemsregistret. Genom att föra denna förteckning hoppas vi på en ökad möjlighet till vidare forskningssamarbete och kunskapsutbyte inom området astma, allergi och KOL i vår förening. 

Så disputerade/lic. vänligen skicka: 

  • Titel på avhandlingen 
  • Disputations år 
  • Affiliering/tillhörighet 
  • Kontaktuppgifter 

Till medlemsansvarig, Therese Sterner, therese.sterner@med.lu.se 

Telefon 072-599 90 61

 

 

Senast publicerad: 2016-02-09