Samarbetspartners

Här nedan hittar ni Allergikonsulenternas samarbetspartners.

BLFa: Barnläkarföreningens sektion för allergologi 
ASTA
SFFA: Svensk förening för allergologi 
Astma & Allergiförbundet 

mfl.