Årets ASTA

 På anrika Trädgården vid torsdagskvällens middag nominerades Årets ASTA som denna gång blev:

Ann-Charlotte Karlsson, Astma/KOL-sjuksköterska på Lungmottagningen Centralsjukhuset Kristianstad 

Motivering:

På vår lungmottagning har sjuksköterskorna under vidareutbildningen i Astma-KOLsjukdomar diskuterat med sköterskor inom primärvården. Ett av problemen primärvårdssköterskorna beskrev var svårigheterna att leva upp till de nationella riktlinjer för KOL patienter som vårdats inneliggande på sjukhus för akut exacerbation ( uppföljning inom 6 veckor). Orsaken till detta, är att den medicinska epikrisen skickas direkt till läkaren i primärvården. När informationen når KOL sjuksköterskan har det oftast gått mer än 6 veckor. Ann-Charlotte Karlsson initierade ett förbättringsarbete för att kunna nå upp till socialstyrelsens mål, och har tillsammans med sina kollegor utarbetat ett formulär för att lättare kunna identifiera dessa patienter. Formuläret fylls i av de medicinska sekreterarna på respektive medicinavdelning och skickas till lungmottagningen. KOL-sjuksköterskan granskar i journalen så att rätt diagnos är satt, innan informationen vidarebefordras till respektive KOL-sköterska i primärvården. Patienter som sedan tidigare följs på lungmottagningen kallas till sköterska där. Vinsten med detta arbete är att patienterna får en optimal behandling för sin sjukdom som i sin tur leder till minskade symtom, färre försämringsskov och färre återinläggningar på sjukhus. Ann-Charlotte har ett brinnande intresse för sitt arbete och ett ständigt fokus på utveckling och förbättring för enskilda patienter. Jag vill därför nominera Ann-Charlotte till årets ASTA för att visa på uppskattning och fortsatt uppmuntran med utvecklings/ förbättringsarbete.